Kapat
Parametre September 2021 (20 years average)
Monthly Average Temperature 24,2 °C
Monthly Average of Daily Maximum Temperatures 29,5 °C
Monthly Average of Daily Minimum Temperatures 19,5 °C
Monthly Average Relative Humidity 63,55
Monthly Average Number of Rainy Days (mm=kg+m) OMGI 23,5
Average Number of Days with Monthly Total Precipitation 10 mm and Above 3,07

Click to see current weather conditions

KÜLTÜR ZİRVESİ

MP1

10 Haziran 2021’de çevrimiçi oturumla başlayacak olan zirve 9-11 Eylül 2021’de fiziksel ve çevrimiçi oturumlar şeklinde düzenlenecektir.


UCLG Kültür Zirvesi, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. İzmir Kültür Zirvesi, 2015’te Bilbao’da, 2017’de Jeju’da ve 2019’da Buenos Aires’te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılından bu yana şehrin kültürel yönetişimini geliştirmek ve İzmir'in kültürel aktörlerini yerelden küresele taşımak için istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır. Zirvede iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, sağlık, dayanıklılık, COVID 19 sonrası dönem, yaratıcı ekonomiler, tasarım ve turizm ile ilgili konular tartışılacaktır.

MP3
MP4

Zirvenin iki ana hedefi bulunuyor:


Zirve, öncelikli olarak, kültürün yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama, program ve proje örnekleriyle pekiştirecek. İkinci olarak Zirve, halihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021’de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem tarafından şekillendirilen kültür, kentler ve sürdürülebilir kalkınma üzerine uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak.

Ana oturumlara paralel oturumların eşlik edeceği zirve üç gün sürecek olup dünyanın her yerinden yerel yönetim heyetleri, delegasyonlar, ulusal hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecektir.

Ana oturumlara paralel oturumların eşlik edeceği zirve üç gün sürecek olup dünyanın her yerinden yerel yönetim heyetleri, delegasyonlar, ulusal hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecektir.

MP5